Open einde speelgoed

Van de eerste aanzet tot fantasiespel rond het eerste levensjaar, tot de verzonnen werkelijkheid rond de 18 maanden. De paraplu verandert in een geweer en mama is de boef.

Het kind oefent met gedrag en krijgt daar reacties op. Het moet zijn weg vinden in het samenspel met de ander en het materiaal dat wordt aangeboden. Sociale vaardigheden worden aangeleerd.

Door fantasievol spel kun je ervaringen verwerken, maar ook voorbereid worden op gebeurtenissen die gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan spel- of creatieve therapie dat van grote waarde kan zijn voor kinderen.

Natuurgetrouw speelgoed doet een ander appel op het kind dan ‘Open-ended Toys’ , die bedoeld zijn als ingrediënten voor fantasievol spel. Een politieagent zal vaak gebruikt worden als politieagent. Terwijl het open einde speelgoed van ODOTOYS juist uitnodigen om van vorm te veranderen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zullen de ingrediënten die worden aangeboden gaan onderzoeken. Hetzelfde speelgoed (de ingrediënten) kunnen tot verschillende spelsituaties leiden. Open einde speelgoed dat anders is nodigt uit tot onderzoeken. Speelkruk Jet kan een winkeltje zijn, maar ook een garage. Het kunnen veranderen van vorm en een appel doen op de fantasie is erg belangrijk bij ODOTOYS.

Het ontwikkelen van de fantasie en verbeeldingskracht maakt je slim, creatief, sociaal en inventief in het oplossen van situaties en vraagstukken die je tegenkomt in het leven.

Het aanbieden van ‘ingrediënten’ is een leuke uitdaging voor ouders en verzorgers. Dit kunnen naast open einde speelgoed ook alledaagse voorwerpen of knutselmaterialen zijn. Speel eens mee en schenk het kind het vertrouwen dat het nodig heeft om te komen tot fantasievol spel.

Fantasievol spel leidt tot mooie momenten samen. Deze momenten delen is een groot cadeau.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.