Algemene voorwaarden

Goede Algemene Voorwaarden zijn belangrijk voor de webwinkelier en klant. Hier kunt u onze Algemene Voorwaarden nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Webwinkel
1.1.
De webwinkel is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW-ID nummer vinden. Tevens vindt u daar de contactgegevens.
1.2.
Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens.
1.3.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. U leest hier meer over in het privacy beleid onder aan de pagina op de website.
1.4.
Sinds 5 juni 2012 zijn wij verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over o de pagina cookies op de website.
1.5.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.6
Wij vinden een goede service erg belangrijk. Bij twijfels over de aankoop van een product kunt u contact met ons opnemen.
1.7.
U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. Ook hier geld dan de privacy beleid zoals vermeld op de website.

 

Artikel 2 - Bedenktijd
2.1.
U heeft 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort. Onder aan elke pagina op de website staat informatie over het herroepingsrecht vermeld.
2.2.
Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking.

 

Artikel 3 - De overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en de klant een betaling heeft voldaan via één van de betaalmogelijkheden, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Of door middel van levering van producten met een factuur.
3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
3.5.
Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. In de praktijk is de levertijd veel korter en zal dit tijdens het bestelproces worden aangegeven. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. U krijgt van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven of u dat wilt.
3.6.
De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

 

Artikel 4 - De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
4.2.
Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
4.3.
De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
4.4.
Eventuele kortingscodes kunnen gelden voor een bepaalde tijd. Wanneer dit is aangegeven op de website kan hier niet van worden afgeweken.

 

Artikel 5 - Klachten en garantie
5.1.
Klachten over de levering dienen per email (contact@odotoys.nl) aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product.
5.2.
Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden (contact@odotoys.nl). Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Indien de klacht terecht is zullen wij het probleem voor u oplossen.
5.3.
Klachten worden doorgaans binnen 3 werkdagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk per e-mail. 
5.4.
Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.
5.5.
Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging.

 

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken tijdens het bestelproces. Zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, kan er geen overeenkomst tot stand komen.